Organy fundacji

 

Zarząd

 

Prezes Zarządu Fundacji -    Aneta Frań – Adamek

Członkowie Zarządu Fundacji - Robert Papliński       

                         Dr Jarosław Kudelski       Łukasz Kudlicki                                         

 

Rada fundacji

 

Przewodniczący rady - Dr Jakub Skiba

Członkowie rady - prof. Grzegorz Górski, dr Zbigniew Girzyński, Janusz Kowalski, Dariusz Nowakowski, Bartłomiej Klinger, Piotr Płosaj

 

Kolegium członków honorowych fundacji

 

Przewodniczący - ppor. Juliusz Kulesza "Julek"