Rota przysięgi Armii Krajowej

Członków działającej w PWPW grupy PWB/17 (Podziemna Wytwórnia Banknotów), tak jak innych żołnierzy Armii Krajowej, obowiązywała rota przysięgi AK. W latach 1940-1943 nowo wstępujący do PWB/17 przysięgali na krzyż, który był pieczołowicie przechowywany od Powstania Warszawskiego i został przekazany do PWPW S.A. przez rodzinę porucznika Czesława Lecha ps. „Biały”. A oto tekst roty:

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży Jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.”