Uroczystości 2 sierpnia 2016

Wytwórnia oddała hołd Powstańcom 

2 sierpnia 2016 r., dokładnie 72 lata po odbiciu przez Powstańców Warszawskich kompleksu PWPW z rąk okupanta niemieckiego, zarząd i pracownicy Wytwórni oddali hołd żołnierzom walczącym w 1944 r. o wolność i honor.

W corocznych uroczystościach przed gmachem głównym PWPW wzięli udział ostatni żyjący członkowie grup walczących w tym miejscu podczas powstania, rodziny powstańców oraz przedstawiciele organizacji powstańczych i instytucji rządowych. Piotr Woyciechowski, prezes zarządu PWPW S.A. oddając hołd poległym i żyjącym bohaterom tamtych dni, podkreślił bliskie związki firmy, kontynuującej przedwojenne tradycje, z etosem niepodległościowym i z powstańcami. Przypomniał też, że Warszawa była jedynym miastem świadomie skazanym na zniszczenie i że dotychczas nie otrzymaliśmy zadośćuczynienia za krzywdy II wojny światowej. Natomiast prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w MON, podkreślił doniosłość zrywu powstańczego i zwrócił uwagę na wielką wartość tego, że uczymy się przekuwać klęskę w źródło naszej siły. W czasie uroczystości, Juliusz Kulesza ps. „Julek” powstaniec walczący w PWPW, odebrał medal za zasługi dla Światowego Związku AK, który wręczyli mu prezes zarządu ŚZŻ AK, Leszek Żukowski oraz członkowie prezydium zarządu, prof. Wiesław Wysocki i Maciej Jarosiński. W związku z tegorocznymi obchodami Wytwórnia uruchomiła na stronie www.pwpw.pl historyczną zakładkę „Reduta PWPW”.

Galeria-Uroczystości powstańcze